Menu Sluiten

Mazouttank Neutraliseren


Mazouttank neutraliseren

Een gemiddeld gezin met een hoge rendement verwarming gebruikt 2.000 tot 2.500 mazout per jaar, daarvoor wordt een mazouttank of stookolietank van minder dan 3.000 liter aangeraden. Een mazouttank is een reservoir voor de opslag van stookolie. Als u een stookolietank definitief buiten gebruik wilt stellen, dan gelden er enkele belangrijke verplichtingen. De regels zijn afhankelijk van het doel waarvoor de stookolietank gebruikt wordt en de grootte en de plaats van de tank. Met een ondergrondse tank wordt een tank bedoeld die is ingegraven in de grond. Een tank in een kelder wordt dus als bovengronds beschouwd.

Als u een stookolietank definitief buiten gebruik wilt stellen, dan gelden er enkele belangrijke verplichtingen. De regels zijn afhankelijk van het doel waarvoor de stookolietank gebruikt wordt en de grootte en de plaats van de tank. Met een ondergrondse tank wordt een tank bedoeld die is ingegraven in de grond. Een tank in een kelder wordt dus als bovengronds beschouwd. Een stookolietank mag alleen gebruikt worden voor de opslag van het product waarvoor hij gebouwd is, namelijk stookolie. Een bovengrondse stookolietank kan verwijderd worden wanneer deze niet langer gebruikt wordt, maar een ondergrondse mazouttank moet men neutraliseren.

Een buitengebruik gestelde stookolietank mag dus nooit gebruikt worden als regenwatertank of drinkbak. De buitengebruikstelling of het laten buiten gebruik stellen is een taak voor de eigenaar. De buitengebruikstelling moet gebeuren met de nodige kennis van zaken en het gepaste materiaal. Bij een definitieve buitengebruikstelling is het verplicht om de mazouttank te reinigen, leeg te maken en te verwijderen. Kan je de stookolietank niet verwijderen, kan je deze opvullen met schuim of zand. De buitengebruikstelling moet gebeuren met de nodige kennis van zaken en het gepaste materiaal. Doe dit steeds in overleg met een erkende stookolietechnicus. Stookolie wordt als brandstof gebruikt in dieselmotoren en verwarmingsinstallaties.

Voor verwarmingsdoeleinden is stookolie in Nederland grotendeels verdrongen door aardgas. In België, waar zij nog vaak met de aan het Russisch ontleende naam mazout aangeduid, wordt stookolie meer gebruikt. Er zijn verschillende soorten stookolie, afhankelijk van de raffinage van de aardolie. Stookolie wordt ook gasolie, mazout of huisbrandolie genoemd. Om te kunnen verwarmen met mazout of stookolie heb je een mazouttank of stookolietank nodig waarin de brandstof opgeslagen zal worden. Stookolietank leegmaken of verwijderen? Verwarmt u met stookolie, maar wilt u overschakelen op gas? Of hebt u een stookolietank die u niet meer gebruikt? Dan moet u de tank laten leegmaken of verwijderen. Wat u moet doen, hangt af van de grootte van de tank. U moet een grote stookolietank vanaf 5000 liter laten leegmaken, reinigen en verwijderen binnen de 36 maanden na het laatste gebruik van de tank. Als het niet lukt om de tank te verwijderen, vult de stookolietechnicus ze met zand of schuim. U krijgt dan een certificaat. Op www.informazout.be vindt u meer informatie over stookolietanks, wetgeving en premies. U vindt op deze website ook adressen van stookolietechnici.

Info over mazouttank neutraliseren

Het laatste nieuws over Mazouttank neutraliseren

Sinds 1 maart 2009 moet de erkende stookolietechnicus een certificaat afleveren waaruit blijkt dat de buitengebruikstelling van een ondergrondse stookolietank werd uitgevoerd volgens de regels van het vak. Op het certificaat moeten de naam en het erkenningsnummer van de technicus staan. Onthou dus zeker dat je een mazouttank of stookolietank zeker moet laten verwijderen en saneren door een erkende instantie. Het saneren van een mazouttank wil eigenlijk zeggen het opvullen van de tank met een inert materiaal zoals bioschuim of zand. De meeste leveranciers voeren zowel tankreiniging als tanksanering uit. Als u uw ondergrondse mazouttank niet langer in gebruik hebt, dan bent u wettelijk verplicht om deze te laten neutraliseren of saneren. Concreet betekent dit dat uw mazouttank moet geledigd worden, gereinigd en opgevuld om uw tank compleet onschadelijk te maken voor het milieu. Het saneren van een mazouttank of stookolietank gebeurt in verschillende stappen.

Eerst openen we het mangat en verwijderen we eventueel slib en overgebleven olie. Dan reinigen we de tank met een hogedruktechniek en pompen de afvalstoffen en het schoonmaakwater uit de tank om die naar een gespecialiseerd verwerkingsbedrijf te vervoeren. De prijs van een tanksanering hangt af van verschillende factoren zoals het volume van de tank en dus ook de hoeveelheid afvalrestanten en water gebruikt bij de reiniging. Daarnaast heeft het ook invloed of we slib vinden en waar de mazouttank of stookolietank zich bevindt: ondergronds of bovengronds. Een opslagtank is een omhulling die ontworpen en vervaardigd is om stoffen drukloos op te slaan.

Er moet periodiek een tankkeuring plaatsvinden om aan de normen te voldoen, echter zijn de reglementeringen van tankkeuringen in Vlaanderen en Wallonië verschillend zowel bij de ondergrondse tanks als de bovengrondse tanks. Hoe zit het eigenlijk met het begrip tankkeuring? Voor de tank gebruikt mag worden moet er een indienststellingsonderzoek plaatsvinden. Nadien moet er een periodieke tankkeuring gebeuren. Het algemeen onderzoek bij een tankkeuring van een ondergrondse tank moet om de 10 jaar of om de 15 jaar gebeuren door een keuringsorganisme. De wetgeving in Wallonië betreffende tankkeuringen is verschillend van de tankkeuring in Vlaanderen. Elke gekeurde tankinstallatie beschikt over een geldig conformiteitsattest en een groene dop of kenplaat. Stookolietanks of mazouttanks kunnen vervaardigd zijn uit kunststof, polyethyleen of polyester of metaal. Ze zijn verkrijgbaar in twee verschillende versies: een enkelwandig -of een dubbelwandig model. Sommige types mag je ingraven zoals de ondergrondse tanks, andere moeten in een waterdichte kuip geplaatst worden. De reservoirs zijn onderhevig aan de stookoliewetgeving en diverse controles. Mazouttank verwijderen of buiten gebruik stellen: is daar een premie voor? Een mazouttank is een robuust en veilig ding.

Wil je om één of andere reden toch je mazouttank verwijderen of buiten gebruik laten stellen? Dan vraag je je vast af of je hier premies voor kunt krijgen. De Vlaamse overheid reikt geen premies uit voor het verwijderen van een mazouttank, maar het is mogelijk dat je gemeente of stad wél een premie uitreikt. De reglementering over het buitengebruik stellen van een mazouttank verschilt per gewest. De regels zijn afhankelijk van het doel, de grootte en de plaats van de stookolietank. De tank kan zich bovengronds of ondergronds bevinden. Met een ‘ondergrondse’ tank wordt een tank bedoeld die is ingegraven in de grond. Een tank in een kelder wordt dus als ‘bovengronds’ beschouwd.

Meer info over mazouttank neutraliseren nu op www.qclean.be.

Tags

Mazouttank Neutraliseren |