Menu Sluiten

Specialiteit Ontstoppen


Specialiteit ontstoppen

Stookolie wordt als brandstof gebruikt in dieselmotoren en verwarmingsinstallaties. Voor verwarmingsdoeleinden is stookolie in Nederland grotendeels verdrongen door aardgas. In België, waar zij nog vaak met de aan het Russisch ontleende naam mazout aangeduid, wordt stookolie meer gebruikt. Er zijn verschillende soorten stookolie, afhankelijk van de raffinage van de aardolie. Stookolie wordt ook gasolie, mazout of huisbrandolie genoemd. Om te kunnen verwarmen met mazout of stookolie heb je een mazouttank of stookolietank nodig waarin de brandstof opgeslagen zal worden. Een gemiddeld gezin met een hoge rendement verwarming gebruikt 2.000 tot 2.500 mazout per jaar, daarvoor wordt een mazouttank of stookolietank van minder dan 3.000 liter aangeraden. Een mazouttank is een reservoir voor de opslag van stookolie.

Een pompput is een put waar water wordt ingezameld en vervolgens wordt verder getransporteerd via een persleiding. Pompputten reinigen is essentieel om verstoppingen en schade te verhelpen, maar veel beter nog: onnodige schade te voorkomen. Pompputten en bezinkputten kan je reinigen met hogedruk reinigingswagens of zuigwagens. Regelmatig onderhoud van de pompputten verlengt de levensduur van de pompen en verkleint de kans op storingen. Storingen van deze pompputten zorgen vaak voor wateroverlast met alle gevolgen van dien. Slijtage van de pompen ontstaat door vuil, sommige zaken die in de putten terecht komen zijn zo groot dat ze niet verpompt kunnen worden en zelfs de pomp beschadigen. Om het water in de kelder weg te krijgen komt een gespecialiseerde firma je kelder leegpompen, het slib en de modder verwijderen en de ruimte reinigen. Je kan de kamer ook laten desinfecteren, als dat nodig moest zijn. Kelders kunnen een kwalijke geur verspreiden door vocht. Een kelder reinigen kan omwille van het vocht en de viezigheid een intensief werk zijn. Laat dit over aan de specialisten.

Het eerste dat je moet doen bij het opruimen van een ondergelopen kelder is toegang tot de situatie. Als extra bestaan er eveneens gespecialiseerde ondernemingen voor het reinigen en vullen van zwem- en visvijvers. Nadat de put is leeggepompt met de vuilwaterdompelpomp, kunnen de bodem en de wanden gereinigd worden. Bepaalde bedrijven staan ook in voor het leegpompen en reinigen van uw regenput. Zo kan u snel terug gebruik maken van proper en zuiver regenwater. Een septische tank is een eenvoudig waterzuiveringssysteem. Als u niet bent aangesloten op de openbare riolering, maar gebruik maakt van een septische tank of beerput, moet u deze regelmatig laten legen en reinigen. Een typische septische tank behandelt het afvalwater van een woning. In de septische tank wordt het afvalwater van toiletten, douches en baden gezuiverd door middel van bezinking. Het afvalwater wordt via de riolering geloosd op een rioolwaterzuiveringsinstallatie en daar gezuiverd. Een beerput, die verward kan worden met de septische tank, kan beschouwd worden als een primitieve voorloper van de septische tank. Een beerput dient alleen voor de opslag van afvalwater zonder enige behandeling en er is geen afvoerleiding op aangesloten. Een beerput moet daarom veel vaker worden geleegd dan een septische put.

Info over specialiteit ontstoppen

Toelichting over Specialiteit ontstoppen

Onthou dus zeker dat je een mazouttank of stookolietank zeker moet laten verwijderen en saneren door een erkende instantie. Het saneren van een mazouttank wil eigenlijk zeggen het opvullen van de tank met een inert materiaal zoals bioschuim of zand. De meeste leveranciers voeren zowel tankreiniging als tanksanering uit. Als u uw ondergrondse mazouttank niet langer in gebruik hebt, dan bent u wettelijk verplicht om deze te laten neutraliseren of saneren. Concreet betekent dit dat uw mazouttank moet geledigd worden, gereinigd en opgevuld om uw tank compleet onschadelijk te maken voor het milieu. Het saneren van een mazouttank of stookolietank gebeurt in verschillende stappen. Eerst openen we het mangat en verwijderen we eventueel slib en overgebleven olie. Dan reinigen we de tank met een hogedruktechniek en pompen de afvalstoffen en het schoonmaakwater uit de tank om die naar een gespecialiseerd verwerkingsbedrijf te vervoeren. De prijs van een tanksanering hangt af van verschillende factoren zoals het volume van de tank en dus ook de hoeveelheid afvalrestanten en water gebruikt bij de reiniging. Daarnaast heeft het ook invloed of we slib vinden en waar de mazouttank of stookolietank zich bevindt: ondergronds of bovengronds. Een opslagtank is een omhulling die ontworpen en vervaardigd is om stoffen drukloos op te slaan. Er moet periodiek een tankkeuring plaatsvinden om aan de normen te voldoen, echter zijn de reglementeringen van tankkeuringen in Vlaanderen en Wallonië verschillend zowel bij de ondergrondse tanks als de bovengrondse tanks.

Als het toilet geblokkeerd is, gebruik dan andere producten dan wanneer de afvoer van de wastafel geblokkeerd is. En in het geval van een verstopte doucheafvoer is de reden voor verstopping vaak anders dan die van een toilet. Het verwijderen van een verstopte afvoer begint met het vinden van de plaats waar deze geblokkeerd is. Het water in de wastafel en het toilet kan minder goed weglopen. Het water kan ook in de gootsteen gaan stromen als het toilet naar boven wordt gespoeld. Deze voorbeelden geven aan dat de riolering onder uw huis verstopt is. In dit geval kunt u het deblokkeringsbedrijf het beste bellen. Als u de riolering niet kunt reinigen of zelf kunt voeden, kunt u contact opnemen met een gespecialiseerd bedrijf voor hulp. Of u kunt een rookgenerator gebruiken om de geur in het riool te lokaliseren. Tot slot kunt u met behulp van rook- of lekdetectie de oorzaak van een defecte afvalcontainer vaststellen. Dit kan leiden tot een enorme stankoverlast. Ontgrendeling en reiniging werkt 7 dagen per week in het hele land. Als u een afspraak wilt maken of informatie wilt krijgen over camera- en kanaalinspectie, kanaalaanleg en -renovatie, lekdetectie en geurproblemen, vindt u leveranciers of bedrijven die gespecialiseerd zijn in het deblokkeren van diensten.

Leegmaken of loslaten? Als specialist in rioleringswerk bieden verschillende bedrijven zowel preventieve reiniging als het verwijderen van verstoppingen in leidingen, rioleringen en afvalwater. Hoe vaak je een regenwaterput moet reinigen is afhankelijk van het type put en de oorzaken van de vervuiling. Een regenwaterput zonder filter laat je best jaarlijks reinigen. Bij een regenput met filter volstaat dit om de 3 à 4 jaar. Een ervaren specialist in het reinigen van regenwaterputten kan je hierbij helpen met raad op maat. De prijs van het laten reinigen van een regenput is afhankelijk van diverse factoren zoals de grootte van de put, de mate van vervuiling of de bereikbaarheid van de put. Als richtprijs mag je rekenen op 250 euro, inclusief btw en materiaalkosten. De prijzen voor het reinigen van regenwaterputten kan variëren. Een regenwaterput is een belangrijk onderdeel van een regenwatersysteem waarmee je aan regenwaterrecuperatie gaat doen. Vaak weet u na verloop van tijd hoe lang de beerput geleegd moet worden. Hoe groter de tank, hoe minder vaak dit nodig is.

Meer info over specialiteit ontstoppen nu op www.qclean.be.

Tags

Specialiteit Ontstoppen |